گیو چت

گیو چت

گاهی اوقات دستهایم به آرزوهایم نمی رسند.

شایدچون آرزوهایم بلندند...

ولی درخت سر سبزو شاداب صبرم میگوید:

امیدی هست چون خدایی هست...

آری وچه زیبا نوشته بود...

همواره با خودم تکرار میکنم.

امیدی هست چون خدایی هست...!کیستی تو؟؟

نزدیک میشوی به من

در من خانه میکنی

درمن حضورمی یابی

لحظه به لحظه

هرجا هر کجا

تویانگشت هایم جاری میشوی

سطر سطر خاطراتم رامی نگاری

روی لبم می نشینی

خنده میشوی

دلم که می گیرد از چشم هایم می باری...!


برچسب ها: چت روم, باران چت2, ناز چت2, تبریز چت, مشهد چت

اغوش گیو چت

  این روزها تنم گرمی

یک آغوش میخواهد

با طعم عشق نه هوس...! 

لبانم خیسی لبی میخواهد  

با طعم ناز نه نیاز.

تنی را میخواهم که 

روحم را ارضا کند نه جسمم رابرچسب ها: چت روم ایرانی ها, چت روم تبریزی ها, تبریزچت, بزرگترین مرکز دوست یابی, حرف های عاشقانه